office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

Gasovod Pančevo Rafinerija

Investitor: JP Srbijagas Novi Sad
Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad
Naziv objekta: Izvođenje mašinskih radova na izgradnji gasovoda visokog pritiska u Pančevu
Dužina gasovoda: 2.000 m
Dimenzije gasovoda: 16”
Godina izgradnje 2012

 

 

Nazad

Comments are closed.