office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

Izgradnja gasovoda Niš – Leskovac

Investitor: Jugorosgaz a.d. Beograd Naziv objekta: Magistralni gasovod MG11 (GRČ Niš-GRČ Orljani) i RG 11-01 (GRČ Orljani-GRČ Leskovac) i RG 11-1/1 (GRČ Leskovac-GMRS Leskovac) Dužina gasovoda: 27.000 m Dimenzije gasovoda: 12”-12.000 m i 20”-15.000 m Godina izgradnje 2011-2012    

Opširnije »

Gasovod Pančevo

Investitor: JP Srbijagas Naručilac: Promont group d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Izrada gasovoda srednjeg pritiska u Pančevu od RMRS-9 u MZ “STRELIŠTE” do RMRS-10 u MZ “VOJLOVICA” Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 3.000,00 m Dimenzije gasovoda: DN 150 Godina izgradnje 2012  

Opširnije »

Gasovod Pančevo Rafinerija

Investitor: JP Srbijagas Novi Sad Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Izvođenje mašinskih radova na izgradnji gasovoda visokog pritiska u Pančevu Dužina gasovoda: 2.000 m Dimenzije gasovoda: 16” Godina izgradnje 2012    

Opširnije »

Bušotinski vodovi PSG Banatski Dvor

Investitor: JP Podzemno skladište Banatski Dvor Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Povezivanje podzemnog skladišta BD sa postojećim bušotinama, radni pritisak 75 bara Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 6.100,00 m Dimenzije gasovoda: DN 100 Godina izgradnje 2009    

Opširnije »

Gasovod Gospođinci – PSG Banatski Dvor

Investitor: JP Srbijagas Novi Sad Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Izgradnja magistralnog gasovoda, radnog pritiska 75 bara klase ANSI 600, Gospođinci-Banatski Dvor Dužina gasovoda:7.100,00 m Dimenzije gasovoda: 20” Godina izgradnje 2009    

Opširnije »

Gasovod Inđija

Investitor: JP Ingas Naručilac: Termoelektro-MM d.o.o. Veternik Naziv objekta: Izrada gasovoda srednjeg pritiska u Inđiji Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 3.500,00 m Dimenzije gasovoda: DN 150 – DN 250 Godina izgradnje 2010  

Opširnije »

Gasovod Kula

Investitor: JP Srbijagas Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Izrada gasovoda srednjeg pritiska u Kuli Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 9.000,00 m Dimenzije gasovoda: DN 50 – DN 250 Godina izgradnje 2008  

Opširnije »

Gasovod Inđija

Investitor: JP Srbijagas Naručilac: Termoelektro-MM d.o.o. Veternik Naziv objekta: Izrada gasovoda srednjeg pritiska i MRS u Inđiji Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 4.700,00 m Dimenzije gasovoda: DN 150 Godina izgradnje 2009  

Opširnije »

Gasovod opština Titel

Investitor: JP Srbijagas Naručilac: Promont group d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Izrada gasovoda srednjeg pritiska opština Titel Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 25.000,00 m Dimenzije gasovoda: DN80 – DN 150 Godina izgradnje 2012  

Opširnije »

Gasovod Subotica

Investitor: JP Srbijagas Naručilac: Telefonija a.d. Beograd Naziv objekta: Gasovod visokog pritiska 50 bara “Azotara-Mišićevo” u Subotici Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 7.500,00 m Dimenzije gasovoda: DN 150 Godina izgradnje 2011  

Opširnije »