office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

Osnovna delatnost

Osnovna delatnost preduzeća “Energotehna” d.o.o. Novi Sad, su radovi iz oblasti izgradnje energetskih objekata.

 • Izgradnja gasovoda, naftovoda, vodovoda i svih vrsta cevovoda
 • Izgradnja i rekonstrukcija skladišta za naftu i naftine derivate
 • Izgradnja pogona za preradu nafte i naftinih derivata
 • Izgradnja i rekonstrucija kotlovskih postrojenja
 • Izrada izmenjivača toplote
 • Izrada i sanacija cilindričnih i sfernih rezervoara
 • Projektovanje energetskih objekata, gasovoda i toplovoda
 • Nadzor nad izvodjenjem radova
 • Usluge laboratorije za ispitivanje
 • Građevinski radovi niskogradnje

Uža specijalnost preduzeća je zavarivanje svih vrsta cevovoda i sudova pod pritiskom. Posebno zavarivanje celuloznom elektrodom.

Zavarivanje se izvodi po kvalifikovanom postupku zavarivanja u skladu sa normativima propisanim odgovarajućim standardima- JUS C.T3.035, JUS EN 288-3, JUS EN 719, JUS C.H3.010, JUS ISO 3834-2, JUS ISO 9692-, a izvode ga zavarivači sa položenim ispitom za određenu vrstu zavarivanja i važećim atestom izdatim od strane akreditovane laboratorije za zavarivanje po JUS EN 287-1. Ukoliko se zavarivanje vrši za inostranog naručioca norme i propisi se prilagođavaju naručiocu posla.

Rad preduzeća utvrđen je ustanovljenim procedurama koje su usmerene ka sistematizaciji i racionalizaciji upravljanja, stalnom unapređenju rada, usavršavanju i obrazovanju radnika i bezbednosti na radu.

 • SRPS ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom
 • SRPS ISO 14001:2005 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
 • SRPS OHSAS 18001:2008 Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • EN ISO 3834 – 2:2005 Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala – Deo 2: Opšti zahtevi kvaliteta

P032M1 ,I031M1, I030M1 Velika licenca za izvođenje i projektovanje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija na objektima za proizvodnju i preradu nafte i gasa, međunarodnim i magistralnim gasovodima i naftovodima za transport, gasovodima nazivnog radnog natpritiska preko 16 bar ako prelaze preko teritorije najmanje dve opštine, skladištima nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona i magistralnim i regionalnim toplovodima.