office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

NGP Elemir

Projekat rekonstrukcije infrastrukture na NGP Elemir – Faza 3 Radovi su izvedeni u periodu 2015. – 2016. godine Naručilac posla: „Naftna industrija Srbije“ A.D.    

Opširnije »

Kompresorska Stanica

Izgradnja kompresorske stanice za podizanje pritiska u pogonu za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru Radovi su izvedeni u 2015. godini Naručilac posla: „Naftna industrija Srbije“ A.D. Novi Sad    

Opširnije »

Mala elektrana SOS Majdan

Izvođenje radova na izgradnji male elektrane SOS Majdan snage 2,41 MW Radovi su izvedeni u 2016. godini Naručilac posla: „Naftna industrija Srbije“ A.D. Novi Sad    

Opširnije »

Sferni rezervoar za TNG

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: Mininspekt AD Niš Naziv objekta: Sanacija sfernih rezervoara v=1000m3, sekcija 76 Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2006  

Opširnije »

Bunker stanica Bezdan

Investitor: NIS a.d. Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Sanacija bunker stanice Bezdan Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2011  

Opširnije »

Rafinerija nafte Novi Sad- pristan 1

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Nabavka i ugradnja crpne pumpe za benzin/eurodizel na Pontonu I Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2010  

Opširnije »

Sportska hala Zrenjanin

Investitor: Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine Naručilac: Tehnomag-Term Novi Sad Naziv objekta: Izrada instalacija grejanja i klimatizacije sportske hale u Zrenjaninu Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2009  

Opširnije »

Rafinerija Nafte Novi Sad

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Mašinski radovi na izradi cevovoda za razvod instrumetalnog i tehničkog vazduha u okviru postrojenja blending ulja u RNS Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2008  

Opširnije »