office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

Gasovod Gospođinci – PSG Banatski Dvor

Investitor: JP Srbijagas Novi Sad
Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad
Naziv objekta: Izgradnja magistralnog gasovoda, radnog pritiska 75 bara klase ANSI 600, Gospođinci-Banatski Dvor
Dužina gasovoda:7.100,00 m
Dimenzije gasovoda: 20”
Godina izgradnje 2009

 

 

Nazad

Leave a Reply