office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

Bušotinski vodovi PSG Banatski Dvor

Investitor: JP Podzemno skladište Banatski Dvor Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Povezivanje podzemnog skladišta BD sa postojećim bušotinama, radni pritisak 75 bara Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Dužina gasovoda: 6.100,00 m Dimenzije gasovoda: DN 100 Godina izgradnje 2009    

Opširnije »

Gasovod Gospođinci – PSG Banatski Dvor

Investitor: JP Srbijagas Novi Sad Naručilac: Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad Naziv objekta: Izgradnja magistralnog gasovoda, radnog pritiska 75 bara klase ANSI 600, Gospođinci-Banatski Dvor Dužina gasovoda:7.100,00 m Dimenzije gasovoda: 20” Godina izgradnje 2009    

Opširnije »

Bunker stanica Bezdan

Investitor: NIS a.d. Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Sanacija bunker stanice Bezdan Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2011  

Opširnije »

Rafinerija nafte Novi Sad- pristan 1

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Nabavka i ugradnja crpne pumpe za benzin/eurodizel na Pontonu I Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2010  

Opširnije »

Sportska hala Zrenjanin

Investitor: Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine Naručilac: Tehnomag-Term Novi Sad Naziv objekta: Izrada instalacija grejanja i klimatizacije sportske hale u Zrenjaninu Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2009  

Opširnije »

Rafinerija Nafte Novi Sad

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Mašinski radovi na izradi cevovoda za razvod instrumetalnog i tehničkog vazduha u okviru postrojenja blending ulja u RNS Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2008  

Opširnije »

Sanacija platforme RNS

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Radovi na sanaciji radne platforme u zoni T rezervoara na objektu Blending ulja u krugu RNS Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2008  

Opširnije »

Kotlarnica Koteks

Investitor: Koteks produkt-Viscofan Novi Sad Naručilac: Termoelektro-MM d.o.o. Veternik Naziv objekta: Izrada cevovoda termalnog ulja za kotao 5 MW Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2009  

Opširnije »

Cevovod RNS

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Montaža cevovoda ( parovoda ) kojim se spaja ponton I sa kotlarnicom u krugu RNS Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2007-2008  

Opširnije »

Kotlarnica – Zrenjanin

Investitor: Ipok Zrenjanin Naručilac: Termoelektro-MM d.o.o. Veternik Naziv objekta: Izvođenje radova na parnoj i kondeznoj instalaciji u fabrici skroba Ipok Zrenjanin Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2009  

Opširnije »