office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

Sanacija platforme RNS

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Radovi na sanaciji radne platforme u zoni T rezervoara na objektu Blending ulja u krugu RNS Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2008  

Opširnije »

Kotlarnica Koteks

Investitor: Koteks produkt-Viscofan Novi Sad Naručilac: Termoelektro-MM d.o.o. Veternik Naziv objekta: Izrada cevovoda termalnog ulja za kotao 5 MW Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2009  

Opširnije »

Cevovod RNS

Investitor: Rafinerija Nafte Novi Sad Naručilac: NIS a.d. Novi Sad Naziv objekta: Montaža cevovoda ( parovoda ) kojim se spaja ponton I sa kotlarnicom u krugu RNS Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2007-2008  

Opširnije »

Kotlarnica – Zrenjanin

Investitor: Ipok Zrenjanin Naručilac: Termoelektro-MM d.o.o. Veternik Naziv objekta: Izvođenje radova na parnoj i kondeznoj instalaciji u fabrici skroba Ipok Zrenjanin Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2009  

Opširnije »

Dobošasti kondenzatori – Spens

Investitor: JP SPC Vojvodina Novi Sad – SPENS Naručilac: JP SPC Vojvodina Novi Sad – SPENS Naziv objekta: Rashladni sistem ledene dvorane SPENS Novi Sad-Izrada i montaža dva dobošasta kondenzatora freona R11 dn 850 mm i četiri hladnjaka ulja rashladnih kompresora Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2009  

Opširnije »

Rezervoar za naftu Pančevo

Investitor: Rafinerija Pančevo Naručilac: Mininspekt AD Niš Naziv objekta: Sanacija rezervoara za naftu. Izrada poda i krova sa zamenom 1 voja Vrsta izvedenih radova: mašinski i montažni radovi Godina izgradnje 2007  

Opširnije »