office@energotehna.com   +381 21 6300994   +381 21 6318255

Specijalni radovi

Laboratorija za ispitivanje posuda pod pritiskom

Uredjaj

U okviru kompanije Energotehna d.o.o. posluje i organizacioni deo Energotehna Laboratorija.
Energotehna Laboratorija poseduje ovlašćenje za obavaljanje delatnosti ispitivanja SRPS ISO/IEC 17025:2006 izdato od strane Akreditacionog tela Srbije -ATS

Akreditacija se odnosi na sledeće:

 • Ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom
 • Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i ne propusnost
 • Ispitivanje poroznosti hidroizolacije

Sva navedena ispitivanja se obavljaju saglasno zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 i pripadajućim zakonima i pravilnicima.

Tehnička i kadrovska opremljenost ovog organizacionog dela kompanije, stvara ambijent za profesionalno, kvalitetno i ne pristrasno obavljanje poslova a sve u cilju zadovoljstva i ispunjavanja zahteva korisnika naših usluga.

Akreditaciono telo Srbije

Specijalni radovi Izrada toplih prikljucaka – Hot-Tap

Hot tap prikljucak

Vršimo priključenje novih potrošača gasa na postojeći gasovod pod pritiskom, bez zaustavljanja isporuke gasa ostalim potrošačima.

 • Izrađujemo tople priključke na gasovodu srednjeg pritiska do 16 bara, do dimenzije od DN100.
 • Po zahtevu možemo izvesti i tople priključke većih dimenzija i pritisaka.
 • Koriste se na gasovodu, naftovodu, toplovodu, vodovodu i svim drugim produktovodima.

Prednosti ovakvog načina rada:

 • Nema obustava isporuke energenata
 • Nema troška na pražnjenju cevovoda
 • Nije potrebna inertizacija cevovoda
 • Nema potrebe najavljivati zastoje u isporuci gasa
 • Vreme potrebno za izvođenje radova je 3 sata od trenutka pristupa gradilištu
 • Topli priključci se mogu izrađivati na čeličnim, polietilenskim, GRE, betonskim i drugim cevovodima

U okviru toplog priključka ugrađuje se i zaporna armatura koja ujedno služi i kao sekciona slavina.
Zavareni spojevi na toplom priključku se radiografski snimaju , a sam topli priključak se ispituje na 25 bara.
Bez rizika, sa minimalnim troškovima i za kratko vreme izvršićemo priključenje novog potrošača na postojeću mrežu pod pritiskom.

Leave a Reply